Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego wzorem lat poprzednich rozpoczął VI edycję Konkursu Innowator Mazowsza.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: „Młoda Innowacyjna Firma” oraz „Innowacyjny Młody Naukowiec”. Ukierunkowanie przedsięwzięcia na biznes, jak również na środowisko naukowe stanowi z jednej strony mechanizm pobudzający do aktywności, z drugiej natomiast jest elementem edukacyjnym, podnoszącym świadomość proinnowacyjną wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego.

Realizacja konkursu ma na celu wyłonienie najbardziej innowacyjnego rozwiązania na poziomie przedsiębiorstw oferujących nowe produkty i usługi,  funkcjonujące w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w praktyce biznesowej, jak również twórczo myślących, kreatywnych autorów najlepszych osiągnięć naukowych w postaci prac doktoranckich zawierających innowacyjne rozwiązania nadające się do stosowania w praktyce. Na wyłonionych przez ekspertów laureatów oprócz prestiżu i satysfakcji czekają nagrody finansowe oraz nagrody partnerów konkursu.

Więcej informacji:

www.innowacyjni.mazovia.pl

www.msodi.mazovia.pl

Podziel się wpisem