W Zakładzie Teledetekcji Centrum Technologii Kosmicznych uruchomiony został serwer GIS zawierający ogólnie dostępne wyniki prac prowadzonych w ramach projektu HESOFF. Łącząc się z serwerem za pomocą oprogramowania typu Quantum GIS zobaczyć można zarówno mozaiki zdjęć leśnych powierzchni badawczych wykonanych w paśmie widzialnym i w bliskiej podczerwieni, jak również niektóre analizy teledetekcyjne, np. wartości wskaźnika NDVI dla poszczególnych drzew poddawanych zabiegom oraz kontrolnych.

Na serwerze GIS znaleźć można także analizy zdjęć wykonanych instrumentem OLI przez satelitę Landsat-8. Z serwerem łączyć można się używając następujących parametrów:

Warstwy graficzne (zdjęcia lotnicze, mozaiki, analizy NDVI dla całych powierzchni):
Adres: http://148.81.230.248:80/cgi-bin/wms
Warstwy wektorowe (informacje dot. poszczególnych drzew na powierzchniach):
IP: 148.81.230.248
Port: 5432
Baza danych: postgis
Użytkownik: ilot
Hasło ilot

Dane prezentowane w serwisie gromadzone są przez pracowników Zakładu Teledetekcji Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa (dane gromadzone na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych) oraz Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa (dane gromadzone metodami analiz biochemicznych).

Zespół projektujący serwer GIS oraz odpowiedzialny za gromadzenie danych:

Paweł Czapski (ILOT)
Mariusz Kacprzak (ILOT)
Jan Kotlarz (ILOT)
Katarzyna Kubiak (IBL)
Karol Mrowiec (ILOT)
Miłosz Tkaczyk (IBL)

1. Rozkład wartości wskaźnika NDVI na powierzchni badawczej w Krotoszynie (jasna zieleń – wysokie wartości, ciemna barwa – niskie wartości).

2. Podkład graficzny zawierający mozaiki zdjęć RGB.

Podziel się wpisem