12 maja 2017 roku o godz. 17:00 w Instytucie Lotnictwa odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone tematyce bezzałogowców. Organizatorami byli Instytut Lotnictwa oraz Stowarzyszenie Bezzałogowych Systemów Latających.

Przedstawiciele czołowych polskich instytucji naukowo-badawczych oraz urzędów w części zamkniętej dyskutowali o najważniejszych kwestiach związanych z bezpieczeństwem użytkowania bezzałogowych systemów latających.

Część otwarta odbyła się przy współudziale ekspertów z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, portalu http://dlapilota.pl/ (twórcy aplikacji Droneradar https://droneradar.eu/) oraz Instytutu Lotnictwa. Specjaliści odpowiedzieli na pytania związane z bezpiecznym użytkowaniem bezzałogowców do celów amatorskich oraz profesjonalnych, a także podzielili się wiedzą na temat aktualnych uregulowań prawnych.

Szczegółowy zakres spotkania w części otwartej:

17:00-18:40

  • CNBOP-BIP – Mariusz Feltynowski i/lub Karol Juszczyk – fizyczne zagrożenia wynikające z użytkowania BSL,
  • DZP – Wojciech Dziomdziora – prawne zagrożenia wynikające z użytkowania BSL,
  • ULC – Paweł Szymański – przewidywane kierunki zmian przepisów dotyczących użytkowania BSL,
  • PAŻP – Maciej Włodarczyk – koordynacja lotów BSL z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej,
  • Droneradar – Paweł Korzec – jakie ułatwienia oferuje operatorom BSL system Droneradar?

*** Kolejność wystąpień może ulec zmianie.

18:40-20:00

  • Dyskusja panelowa.

Spotkanie bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Wymogiem było zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową lub telefonicznie do koordynatora spotkania:

Cezary Galiński
E-mail: cezary.galinski[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: (+48) 22 846 00 11 wew. 291

Miejsce spotkania:
Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
sala Ikar, budynek wejściowy
Warszawa

Materiały do pobrania:

Komitet naukowy konferencji:

Płk dr inż. Jacek Borkowski – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Mec. Wojciech Dziomdziora – Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
Dr hab. inż. Cezary Galiński – Instytut Lotnictwa
Prof. dr hab. inż. Janusz Frączek – Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Stanisław Kachel – Wojskowa Akademia Techniczna
Bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Płk dr inż. Mariusz Kołodziejczyk – Departament Polityki Zbrojeniowej
Prezes Sławomir Kosieliński – Fundacja Instytutu Mikromakro
Prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz – Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Andrzej Tomczyk – Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Cezary Szczepański – Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl – Akademia Górniczo Hutnicza
Dr hab. inż. Witold Wiśniowski – Instytut Lotnictwa
Bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski – Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Podziel się wpisem