W dniach 10-11 października 2011 w Warszawie odbędzie się Trzeci Europejski Szczyt Innowacyjności – W kierunku Eropejskiego Ekosystemu Innowacji organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w partnerstwie z Forum Parlamentu Europejskiego Knowledge4nnovation, reprezentowanym w Polsce przez fundację Technology Partners, której członkiem jest Instytut Lotnictwa w Warszawie.

Dwudniowa konferencja uzyskała wsparcie Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej. Celem konferencji jest dyskusja nad uzyskaniem większej spójności europejskiego systemu badań i innowacji z jednoczesnym zachowaniem autonomii krajów członkowskich i regionów. Konferencja ma zgromadzić decydentów i polityków z UE, przedstawicieli władz szczebla krajowego oraz regionalnego, reprezentantów środowiska akademickiego oraz naukowego, przedstawicieli społeczeństwa, przedsiębiorców (również małych firm), a także obywateli UE. Głównymi tematami konferencji będą te obszary, w których współpraca państw członkowskich i regionów ma zasadnicze znaczenie: Strategie badań i innowacji dostosowane do uwarunkowań krajowych i regionalnych; Dobre rządzenie – instrumenty wspierające prowadzenia badań i wspierające tworzenie innowacji: konieczne synergie; Wykorzystanie policy-mix w politykach badań i innowacji. Kontynuacją warszawskiego Szczytu będzie konferencja K4I w Brukseli (11-12 X). Wnioski wypracowane podczas Trzeciego Europejskiego Szczytu Innowacyjności zostaną przedstawione podczas specjalnej sesji na Konwencji Innowacyjności organizowanej przez Komisję Europejską w dniach 5-6 grudnia 2011 roku.

Po więcej informacji zapraszamy na oficjalną stronę lub bezpośrednio na stronę zawierającą formularz zgłoszeniowy.

Podziel się wpisem