W dniach 14 i 15 marca 2012 odbyło się, w Mińsku i w Grodnie na  Białorusi, seminarium dot. ICT w transporcie lotniczym. Białoruś ma korzystne położenie geograficzne, znajduje się bowiem na szlaku transportowym łączącym Europę Zachodnią z krajami dalekiego wschodu, a także Rosje i kraje Morza Czarnego z krajami Regionu Morza Bałtyckiego. Efektywne wykorzystanie tego położenia jest strategicznym priorytetem Białorusi. Obecnie potencjał tranzytowy jest wykorzystywany zaledwie w 25-30%. Główną przyczyną jest brak nowoczesnej infrastruktury logistycznej. Główną przyczyną jest brak nowoczesnej infrastruktury logistycznej. Rynek usług logistycznych na Białorusi jest na wczesnym etapie rozwoju, zapotrzebowanie na usługi logistyczne przekracza istniejące możliwości, brakuje konkurencyjności, możliwości magazynowania pozostają w tyle za tendencjami światowymi. W efekcie Białoruś dostarcza jedynie usług transportowych. Efektywne wykorzystanie potencjału położenia geograficznego jest celem strategicznym Białorusi,
Na Białorusi jest obecnie 7 Międzynarodowych Portów Lotniczych: Mińsk-2, Mińsk-1, Brześć, Witebsk, Mohylew, Homel i Grodno. Stołeczne lotnisko Mińsk-2 pełni rolę krajowego centralnego portu lotniczego i wyznacza politykę transportową innych portów lotniczych. Export w transporcie lotniczym przekracza import o wartości 102,3 mln dolarów amerykańskich.
W 2010 roku, sektor transportowy wytworzył 6,6% produktu narodowego brutto i zatrudnił 6% siły roboczej. Logistyka Białorusi została sklasyfikowana na 74 miejscu w 2009 (nie klasyfikowana w 2010) w Indeksie Sprawności Logistyki (Logistic Performance Index) Banku Światowego. Podobnie sklasyfikowano Ukrainę (73 miejsce w 2009 i 102 w 2010), niżej Rosję (99 miejsce w 2009 ale 94 w 2010). Wiodącymi krajami są Niemcy i Singapur. Spośród sąsiadów Białorusi, najsilniejszą pozycję ma Polska (40 miejsce w 2009 i 30 w 2010) oraz Łotwa (42 miejsce w 2009 i 37 w 2010).
Instytut Lotnictwa był reprezentowany przez pana Wojciecha Miksę, który wygłosił referat „Future of Air Cargo in Poland”.
Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze.
Państwowe Przedsiębiorstwo Biełaeronawigacja oraz Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie są białoruskimi partnerami projektu Baltic.AirCargo.Net.

Program częściowo finansowany przez Unię Europejską
(European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)

Podziel się wpisem