Energia jądrowa dla Polski – rozmawiamy o wsparciu projektu polskiego reaktora SMR

Energia jądrowa dla Polski – rozmawiamy o wsparciu projektu polskiego reaktora SMR

Dyskusje o wykorzystaniu energii atomowej dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego w Polsce toczą się w przestrzeni publicznej od kilku lat. O realnym potencjale i rozwoju projektów małych reaktorów jądrowych rozmawiano podczas spotkania z udziałem Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, Centrum Łukasiewicz, GE Vernova oraz Orlen Synthos Green Energy (OSGE). Orlen Synthos Green Energy realizuje...

Read more

EREA Annual Event 2023 oraz EREA Board Meeting

Przedstawiciele wiodących instytucji badawczych zrzeszonych w europejskim stowarzyszeniu EREA spotkali się w Brukseli na dorocznym spotkaniu podsumowującym dotychczasową działalność. Dyskusja obejmowała przyszłość sektora lotniczego, wyzwania w zakresie zielonej transformacji oraz wsparcie projektów B+R. Wydarzenie było także okazją do podsumowania dwuletniej kadencji dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr. inż. Pawła Stężyckiego w roli...

Read more