Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny. Fot. Instytut Lotnictwa

22 października 2018 w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja z cyklu „Technologie przyszłości” poświęcona przemysłowi kosmicznemu z udziałem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Instytut Lotnictwa zaznaczył swoją obecność na wydarzeniu poprzez zaprezentowanie flagowego projektu Centrum Technologii Kosmicznych – rakiety ILR-33 „Bursztyn” wraz z komputerem pokładowym, ekologicznym silnikiem hybrydowym oraz napędem satelitarnym GRACE.

Wydarzenie miało na celu zaprezentowanie polskiej myśli technicznej i technologicznej związanej z przemysłem kosmicznym. Wewnątrz Pałacu Prezydenckiego przedstawiono eksponaty ponad dwudziestu podmiotów aktywnie działających w branży kosmicznej.

Spotkanie zgromadziło zarówno młode osoby tworzące ambitne projekty, jak i doświadczonych specjalistów. Zaproszeni goście wzięli udział w zorganizowanym specjalnie na tę okazję panelu dyskusyjnym z udziałem czołowych przedstawicieli polskiej branży kosmicznej.

W swoim przemówieniu do zgromadzonych Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że w najbliższych latach – zgodnie z założeniami Polskiej Strategii Kosmicznej przygotowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – polska działalność będzie stanowiła 3% globalnego obrotu na rynku kosmicznym.

Konferencja odbyła się w cyklu tematycznym pt.„Technologie przyszłości” organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP, poświęconych wyzwaniom stojącym przed polskimi przedsiębiorcami w zakresie innowacji w perspektywie najbliższych lat.

Opracowanie na podstawie informacji: Kancelaria Prezydenta RP

Przemysł kosmiczny. Fot. Kancelaria Prezydenta RP
Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny. Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Więcej o produktach i projektach Instytutu Lotnictwa zaprezentowanych podczas konferencji „Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny”:

Rakieta ILR-33 Bursztyn

rakieta_bursztynRakieta ILR-33 „Bursztyn” jest flagowym projektem Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa, realizowanym w ramach programu statutowego. Główny cel stanowi rozwinięcie w Polsce technologii rakiet sondujących i nośnych. Istotne jest potwierdzenie możliwości wynoszenia niewielkich mas użytecznych na pułapy do 100 km. Rozwijana platforma umożliwia przeprowadzanie badań w warunkach mikrograwitacji podczas lotów suborbitalnych. Poprawność działania opracowanych systemów została potwierdzona 22 października 2017 roku, podczas pierwszego testu lotnego konstrukcji. Osiągi rakiety zostały ograniczone poprzez jedynie częściowe zatankowanie zbiornika na utleniacz i rakieta uzyskała pułap 15 km, co stanowiło maksymalny dopuszczalny pułap lotów na poligonach śródlądowych w Polsce. ILR-33 „Bursztyn” jest pierwszą na świecie rakietą wykorzystującą jako utleniacz nadtlenek wodoru o stężeniu powyżej 98%. Jednocześnie jest to pierwsza od 45 lat Polska rakieta sondująca umożliwiająca loty na pułapy niedostępne dla balonów stratosferycznych.

Komputer pokładowy rakiety ILR-33 „Bursztyn”

Rakieta ILR-33 „Bursztyn” jest wyposażona we własny komputer pokładowy rejestrujący parametry lotu oraz nadzorujący realizację założonej misji. Komputer jest razem z przedziałem ładunku użytecznego odzyskiwany przy użyciu systemu spadochronowego po osiągnięciu założonego wcześniej pułapu. Opracowany komputer jest zaprojektowany pod kątem możliwości jego dalszego rozwoju i zastosowania w większych konstrukcjach rakiet suborbitalnych.

Ekologiczny silnik hybrydowy

ekologiczny_silnik_hybrydowyGłówny stopień rakiety ILR-33 Bursztyn napędzany jest silnikiem hybrydowym, wykorzystującym jako utleniacz wysoko stężony nadtlenek wodoru (klasy HTP, 98%+) i polietylen jako paliwo. Jest to pierwsza na świecie jednostka napędowa tego typu przetestowana w locie. Pozwala na osiągnięcie ciągu o wartości ponad 4000 N przy zachowaniu w pełni ekologicznych produktów spalania. Komora spalania została wykonana z kompozytu węglowo-epoksydowego. W silniku zastosowano także zaawansowane materiały ablacyjne o niespotykanej do tej pory w kraju niskiej prędkości regresji.

Napęd satelitarny GRACE

graceSilnik GRACE (ang. Green bi-propellant apogee rocket engine for future spacecraft) powstał w ramach projektu finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Rozwinięto wstępny demonstrator technologii silnika rakietowego typu LAE (ang. Liquid Apogee Engine), przeznaczonego do transportu satelitów z niskiej (LEO) na geostacjonarną (GEO) orbitę Ziemi. Napęd został gruntownie zbadany w warunkach laboratoryjnych pod względem uzyskiwanych parametrów pracy w odniesieniu do wartości zakładanych w projekcie. Potwierdzenie uzyskiwania założonych parametrów pracy pozwoliło na przejście do kolejnych poziomów gotowości technologicznej. Dotychczas wszystkie silniki tego typu stosowały i nadal stosują hipergoliczne materiały pędne: hydrazynę i jej pochodne oraz tlenki azotu, będące substancjami silnie toksycznymi. Produkcja i zastosowanie tych materiałów może być do 2020 roku całkowicie zakazana. W obawie przed możliwym przerwaniem łańcucha dostaw na rynku satelitów, ESA wraz z europejskim przemysłem kosmicznym intensywnie poszukują alternatywnych rozwiązań w zakresie ekologicznych materiałów pędnych. Nadtlenek wodoru o najwyższej klasie czystości i stężenia, którego technologię otrzymywania opracował zespół z Zakładu Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa jest rozważany jako jeden z głównych kandydatów do zastąpienia toksycznych materiałów pędnych. W ramach projektu GRACE rozwinięto technologię zastosowania tego medium w silniku rakietowym na ciekły dwuskładnikowy materiał pędny.

Podziel się wpisem