W ramach jednego z kierunków działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz jakim jest „Inteligenta Mobilność” zespół Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wraz z partnerami zrealizował projekt MOTOKOMP. W ramach projektu opracowano technologię wytwarzania kompozytowych struktur nośnych dla pojazdów elektrycznych z funkcjonalnością bezpiecznego magazynowania akumulatorów pojazdu.

W procesie wykorzystano technologię AFP (Automatic Fiber Placement) oraz technologię prasowania. Zespół Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zrealizował założenia technologii Additive Manufacturing poprzez wytworzenie preformy z użyciem robota, którą następnie skonsolidowano do formy końcowej z wykorzystaniem wysokotemperaturowej prasy hydraulicznej. Po wytworzeniu kompletu elementów stanowiących obudowę ogniw elektrycznych złożono demonstrator technologii będący celem projektu.

Bezpieczne magazynowanie energii

Zaletą opracowanej technologii jest zmniejszenie masy pojazdu, co pozwoli na zwiększenie jego ładowności  lub zabrania większej ilości akumulatorów. Użycie materiałów kompozytowych z termoplastyczną osnową wzmacnianą zbrojeniem z włókna węglowego pozwoliło połączyć funkcjonalność struktury nośnej z barierą ogniową, zabezpieczającą wydostanie się płomienia w przypadku zapłonu akumulatorów.

Przeprowadzone testy palności potwierdziły niepalność kompozytu. Jednocześnie opracowano zabezpieczenie kompozytowej struktury nośnej elastomerową powłoką zwiększając dwukrotnie jej odporność na uderzenia, co pozytywnie wpłynie na czas eksploatacji pojazdów.

Projekt MOTOKOMP był realizowany przez konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (lider projektu), Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (partner) oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Polimerowych i Barwników (partner).

Recykling materiałów kompozytowych

Kontynuacją projektu MOTOKOMP jest projekt o akronimie REKOMTER (REcyklaty KOMpozytów TERmoplastycznych do zastosowań w ochronie baterii).

Element wytworzony z odpadu produkcyjnego

W ramach projektu zaplanowano wykorzystanie odpadu produkcyjnego do wytworzenia obudowy ogniw elektrycznych realizując tym samym założenia filozofii Zero Waste.

Wykonane pierwsze próby z użyciem oprzyrządowania wykorzystywanego w projekcie MOTOKOMP potwierdziły tezę postawioną na początku projektu stanowiącą, że odpad produkcyjny może zostać wykorzystany do wytworzenia ochronnych obudów dla ogniw elektrycznych. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem