Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Zaproszenie na Sympozjum IFD UW 2016

Zagadnienia dotyczące modelowania numerycznego heliosfery, w tym oszacowania prawdopodobieństwa istnienia łukowej fali uderzeniowej w plazmie tworzącej ośrodek międzygwiazdowy w odległości ponad 200 jednostek astronomicznych od Słońca oraz metod detekcji wysokoenergetycznych atomów neutralnych przez sondy IBEX oraz Ulysses zostaną przedstawione podczas ogólnopolskiego Sympozjum Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzone w Zakładzie Teledetekcji Instytutu Lotnictwa prace nad modelowaniem parametrów ośrodka międzygwiazdowego (np. pola magnetycznego) w najbliższym sąsiedztwie Układu Słonecznego […]

Skip to content