Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Radiowysokościomierze Instytutu Lotnictwa w śmigłowcu PZL W-3WA Sokół

Opracowany i wyprodukowany w Instytucie Lotnictwa radiowysokościomierz RWL-750M został zaimplementowany w zmodernizowanej wersji śmigłowca PZL W-3WA Sokół wykorzystywanego przez Marynarkę Wojenną RP. Jest to pierwszy z pięciu wyprodukowanych kompletów radiowysokościomierza RWL-750M na zakres 1000ft z blokiem elektronicznym AA-E6 oraz dwoma wskaźnikami AA-W6 zabudowany na tym typie śmigłowca. Radiowysokościomierz RWL-750M jest miniaturowym radarem pokładowym zapewniającym pomiar aktualnej wysokości lotu. Instytut Lotnictwa produkuje radiowysokościomierze na różne zakresy wysokości […]

Skip to content