Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Wyróżnienie profesora Piotra Wolańskiego przez uniwersytet w Kunming

Uniwersytet Nauki i Technologii w Kunming w Chinach nadał profesorowi Piotrowi Wolańskiemu tytuł profesora wizytującego z uprawnieniami przewodniczącego departamentu na uniwersytecie nominującym. Otrzymany tytuł daje profesorowi Wolańskiemu prawo do prowadzenia wykładów oraz opieki nad doktorantami oraz doradzania w zakresie kierunków kształcenia i badań.

Skip to content