Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Spotkanie z administratorem NASA

Ambasador USA w Polsce, Mark Brzezinski zaprosił przedstawicieli polskiego sektora kosmicznego, na czele z Polską Agencją Kosmiczną, do zaprezentowania osiągnięć i technologii kosmicznych administratorowi NASA, Billowi Nelsonowi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Instytut zaprezentował na specjalnej wystawie swoje produkty: Szef NASA podkreślił rolę polskich technologii kosmicznych, które obecnie uczestniczą w misjach oraz wyraził nadzieję na ich dalszy rozwój i wpływ na realizację kolejnych międzynarodowych […]

Zakończenie projektu HIPERGOL

Zespół inżynierów Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa wspólnie z pracownikami ZPS GAMRAT przeprowadzili, w okresie 11.2021 – 02.2022, badania demonstratorów silników rakietowych zasilanych hipergolicznym materiałem pędnym na bazie 98% nadtlenku wodoru. Testy przeprowadzono w zmodernizowanej w tym celu hamowni silników rakietowych ZPS GAMRAT w Jaśle. Ten ważny kamień milowy został osiągnięty w ramach projektu HIPERGOL, finansowanego przez NCBiR (DOB-BIO8/07/01/2016). Wyniki potwierdziły wysokie osiągi materiału […]

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu HIPERGOL

1 lutego 2017 roku w Instytucie Lotnictwa, siedzibie koordynatora projektu, odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu pn. „Opracowanie technologii silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji”, akronim HIPERGOL. Przedstawiciele członków konsorcjum w składzie: Instytut Lotnictwa (lider konsorcjum), Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa) oraz Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. spotkali się w celu szczegółowego omówienia założeń […]

Skip to content