Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Zaproszenie na Sympozjum IFD UW 2016

Zagadnienia dotyczące modelowania numerycznego heliosfery, w tym oszacowania prawdopodobieństwa istnienia łukowej fali uderzeniowej w plazmie tworzącej ośrodek międzygwiazdowy w odległości ponad 200 jednostek astronomicznych od Słońca oraz metod detekcji wysokoenergetycznych atomów neutralnych przez sondy IBEX oraz Ulysses zostaną przedstawione podczas ogólnopolskiego Sympozjum Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzone w Zakładzie Teledetekcji Instytutu Lotnictwa prace nad modelowaniem […]

Wykonanie modelu numerycznego heliopauzy z uwzględnieniem pola magnetycznego

Celem projektu jest pozyskanie narzędzi dla rozwiązywania modeli kinetycznych układów złożonych z kilku typów cząstek. Wynikiem pracy badawczej będzie opracowanie oprogramowania przeprowadzającego symulacje numeryczne wraz ze wstępnym modelem heliopauzy. Heliosfera, przestrzeń w najbliższym otoczeniu Słońca, powstaje w wyniku oddziaływania plazmy wiatru słonecznego (SW – Solar Wind) z częściowo zjonizowaną lokalną materią międzygwiazdową (LISM – Local […]

Skip to content