Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa partnerem w dwóch zwycięskich konsorcjach które zrealizują projekty w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego

Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu w ramach European Defence Fund (EDF) 2021 wspierającego projekty B+R z obszaru zaawansowanych technologii w zakresie bezpieczeństwa i obronności państw UE. Wśród zwycięskich wniosków znalazły się dwa zgłoszone przez konsorcja, których członkiem jest Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa: EU HYDEF oraz NEUMANN. EU HYDEF (European Hypersonic Defence Interceptor) to projekt koncepcyjny […]

Skip to content