W dniach 17-20 października 2022 odbył się coroczny zjazd organizacji członkowskich International Forum for Aviation Research (IFAR). W tym roku organizacją goszczącą był czeski instytut VZLU, a spotkanie miało miejsce w Pradze. Polskę na szczycie IFAR reprezentowali przedstawiciele Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Tematem przewodnim tegorocznego szczytu była sztuczna inteligencja i jej zastosowanie w lotnictwie, ze szczególnym wyróżnieniem systemów bezzałogowych. Swój keynote speech wygłosił Jan Kleindienst, dyrektor międzynarodowego laboratorium i przedsiębiorstwa badawczo-rozwojowego MAMA AI.

W trakcie warsztatów dyskusja podzielona została na cztery aspekty:

  • Sztuczna inteligencja – szanse i przeszkody w lotnictwie;
  • Lot bezzałogowy w miastach – szanse i przeszkody;
  • Samoloty wielozadaniowe (drony, transport w miastach) – misje i korzyści ekonomiczne;
  • Mobilność powietrzna w miastach – akceptacja społeczna.

W dyskusji podkreślono ważną rolę społeczeństwa oraz budowanie wzajemnego zaufania do proponowanych rozwiązań na zasadzie przekazywania rzetelnych i faktycznych informacji, wcześniejszego wprowadzania rozwiązania (na zasadzie demonstracji) oraz współpracy z mediami i prowadzeniem kampanii informacyjnych.

W trakcie spotkania podsumowane zostały dotychczasowe działania podejmowane przez IFAR, w tym współpraca z ICAO w ramach umowy partnerskiej, współpraca z ICAS, sprawozdania z grup roboczych, w tym z grupy Electric Hybrid Propulsion Group prowadzonej przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Dyrektorzy poszczególnych instytutów zaprezentowali także osiągnięcia swoich organizacji za ten rok.

Zwieńczeniem szczytu było zwiedzanie laboratoriów GE Aviation, Aero Vodochody oraz prezentacja projektu czeskiego instytutu VZLU (platforma eVTOL UAS w pełnej skali w wirtualnej rzeczywistości).

__

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem