3 grudnia 2012 roku EREA (European Research Establishments in Aeronautics) organizuje w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli coroczne spotkanie młodych pracowników naukowych instytutów badawczych z całej Europy. Mogą w nim uczestniczyć 2 osoby z Instytutu Lotnictwa w Warszawie w wieku do 35 lat. Chętni powinny wysłać drogą e-mailową do 16 listopada zgłoszenie w języku angielskim wyjaśniające, dlaczego chcieliby oraz dlaczego to właśnie oni powinni wziąć udział w spotkaniu na adres: cezary.galinski@ilot.edu.pl

Podziel się wpisem