Instytut Lotnictwa oraz General Electric po raz kolejny ufundują stypendium naukowe na okres 3 semestrów dla upamiętnienia studentki wydziały MEiL Politechniki Warszawskiej oraz praktykantki Engineering Design Center – Justyny Moniuszko.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci studiów magisterskich wydziału MEiL za zasadzie konkursu.

Szczegóły w regulaminie stypendium.

Formularz aplikacyjny.

 

Podziel się wpisem