POLON

Z początkiem kwietnia 2020 r. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w konsorcjum z Creotech Instruments S.A., rozpoczyna realizację projektu POLON: Polski Moduł Napędowy. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie chemicznego napędu rakietowego dla małego satelity oraz jego integracja z platformą Hypersat, rozwijaną przez Creotech. Za realizację projektu po stronie Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa będzie odpowiadać Zakład Technologii Kosmicznych (ZTK).

Projekt potrwa 3 lata i zakończy się przygotowaniem do wdrożenia oraz potencjalną komercjalizacją. Będzie to jednocześnie pierwszy chemiczny napęd rakietowy w kosmosie, zaprojektowany i zbudowany w Polsce.

POLON bazuje na opracowywanych przez ZTK technologiach napędowych, wykorzystujących ekologiczny materiał pędny –  wysoko stężony nadtlenek wodoru. Wpisuje się jednocześnie w światowy trend jakim jest poszukiwanie i sukcesywne wdrażanie technologii będącymi alternatywą dla klasycznych, toksycznych paliw rakietowych.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Szybka Ścieżka dla Mazowsza.

Podziel się wpisem