Spotkanie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fińskim Instytutem Badawczym

0

5 czerwca 2018 roku w Instytucie Lotnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fińskiego Instytutu Badawczego (VTT Technical Research Centre of Finland) oraz kierownictwa Instytutu Lotnictwa w sprawie Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Uczestnicy ze strony polskiej oraz fińskiej wzięli udział w warsztatach informacyjnych poświęconych Sieci Badawczej Łukasiewicz. Przedstawicielom z VTT przedstawiono polskie instytuty badawcze, które wejdą w skład sieci oraz propozycję ich podziału na centra kompetencyjne. Zaprezentowano także wstępną strategię rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz w pierwszym roku jej działania ze szczególnym uwzględnieniem planu integracji instytutów. Spotkanie zakończyła prezentacja działalności Instytutu Lotnictwa poprzez pryzmat działalności badawczej, współpracy z biznesem oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 11 czerwca 2018 o 14:44:17 [aktualna wersja] przez Joanna Pieniążek
  • 11 czerwca 2018 o 14:41:33 przez Joanna Pieniążek