9 grudnia 2009 roku w Hotelu Bristol w Warszawie, odbyło się spotkanie z dziennikarzami na temat współpracy transatlantyckiej w zakresie nauki i badań istotnych dla przemysłu. Jednocześnie podsumowujące X Polsko-Amerykańską  Konferencję Nauki i Technologii, która odbyła się 3-4 grudnia w Waszyngtonie. W spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta Orłowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Marek Wejtko, Doradca Premiera ds. Energetyki Jądrowej oraz Jerzy Osypowicz, Prezes Fundation for Innovation Exchange in Science and Technology.
Gospodarzem spotkania był Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Podczas śniadania, wraz z dziennikarzami reprezentującymi Polską Agencję Prasową oraz najważniejsze tytuły w kraju, takie jak: Forbes, Polityka, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza czy Przegląd Techniczny dyskutowali na temat współpracy transatlantyckiej, możliwości prowadzenia wspólnych projektów, wykorzystywania wyników badań w gospodarkach obu krajów oraz korzyściach płynących dla Polski.
Na zdjęciu od lewej: Marek Wejtko, Doradca Premiera ds. Energetyki Jądrowej, Michał Kleiber, Prezes PAN, Elżbieta Orłowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa oraz Jerzy Osypowicz, Prezes Fundation for Innovation Exchange in Science and Technology.
Podziel się wpisem