29 stycznia 2018 roku w Instytucie Lotnictwa odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Instytutu Lotnictwa na czele z p.o. Dyrektorem Instytutu Lotnictwa, dr. inż. Leszkiem Lorochem z delegacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gościem specjalnym spotkania był podsekretarz stanu, Piotr Dardziński. Celem spotkania była prezentacja założeń Sieci Badawczej: Łukasiewicz oraz konsultacje z przedstawicielami Instytutu Lotnictwa na temat wprowadzanych zmian.

Sieć Badawcza: Łukasiewicz to projekt, który powstał w odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoją polska nauka i gospodarka w procesie realizacji nowego modelu rozwojowego przedstawionego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020. Głównym celem Sieci Badawczej: Łukasiewicz będzie budowa zaplecza naukowego do realizacji strategicznych programów rządowych.
Sieć rozpocznie swoją działalność 1 kwietnia 2018 roku. Powstanie w oparciu o potencjał 38 instytutów badawczych. Instytut Lotnictwa będzie największym instytutem w Sieci.
Podziel się wpisem