22 stycznia 2013 roku w Instytucie Lotnictwa odbyło się spotkanie uczestników koordynowanego przez Instytut Lotnictwa projektu STARLET. Jest to program badawczy finansowany przez konsorcjum Clean Sky Joint Undertaking. Instytut jest jedynym uczestnikiem-wykonawcą w tym programie. Udział Zakładu Aerodynamiki Instytutu Lotnictwa w projekcie jest wynikiem wygrania konkursu ogłoszonego w 2011 r. przez Smart Fixed-Wing Aircraft Integrated Technology Demonstrator, jedną ze struktur organizacyjnych konsorcjum Clean Sky, na projekt i badania elementów aktywnego układu sterowania rozkładem obciążeń skrzydła przy pomocy techniki wydmuchu/zasysania powietrza w wybranych obszarach powierzchni skrzydła. Celem przedsięwzięcia jest zaproponowanie i badanie nowego rozwiązania aktywnego systemu sterowania strumieniem przepływu, opartym na specjalnych  urządzeniach lub tzw. inteligentnych strukturach kontrolujących przepływ na skrzydle samolotu stosując obliczenia i testy w tunelu aerodynamicznym. Prace rozpoczęły się od przeglądu istniejącego stanu wiedzy na ten temat. Następnym etapem jest sformułowanie wymagań dla aktywnej kontroli ładunku oraz badań modelu skrzydła w tunelu aerodynamicznym. Badania eksperymentalne obejmują modyfikację istniejącego trójwymiarowego modelu skrzydła, w tym zaprojektowanie i wykonanie układu realizującego wydmuch powietrza, zasilanego ze zbiornika ciśnieniowego oraz projekt i wykonanie tensometrycznego układu pomiaru rozkładu obciążenia wzdłuż rozpiętości. Porównana zostanie także skuteczność tradycyjnego spoilera i proponowanego systemu aktywnego sterowania przepływem. Ze strony Instytutu Lotnictwa w spotkaniu udział wzięli pracownicy Zespołu Aerodynamiki. Zewnętrznych uczestników reprezentowali: dr Heribert Bieler z Airbus Operations GmbH (Topic Manager) i Helmut Schwarze z konsorcjum Clean Sky (project Officer). Ustalono szczegóły realizacji kolejnych punktów programu w 2013 roku. Koordynatorem projektu Clean Sky STARLET w Instytucie Lotnictwa jest dr inż. Janusz Sznajder.

Więcej o projekcie STARLET można przeczytać  tutaj

Podziel się wpisem