1 czerwca 2012 roku w Instytucie Lotnictwa odbyło się spotkanie robocze uczestników europejskiego projektu SAT-Roadmap, którego koordynatorem jest Instytut Lotnictwa. Celem spotkania było wypracowanie wspólnej wizji oraz nakreślenie mapy drogowej rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami  jako nowego sektora w obszarze transportu lotniczego. Podczas spotkania miała miejsce również wewnętrzna prezentacja opracowanego w ramach projektu modelu popytowego na przyszłe usługi realizowane przez System. Opracowane rezultaty spotkania zaprezentowane zostaną szerszej publiczności podczas SAT-Roadmap meeting, które odbędzie się również w Instytucie Lotnictwa w drugiej połowie lipca (25 lipca) a także podczas międzynarodowych targów lotniczych ILA Berlin 2012 (13 września), gdzie przedstawione zostaną wyniki całego projektu.

Podziel się wpisem