W dniach 14-15 listopada 2018 roku w CIRA (Italian Aerospace Research Center) odbyło się już trzecie coroczne spotkanie podsumowujące realizację prac w projekcie SAT-AM (More Affordable Small Aircraft Manufacturing). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Clean Sky2, Evektor, Piaggo Aerospace oraz partnerzy projektu, tj. Instytut Lotnictwa (koordynator), Polskie Zakłady Lotnicze, EUROTECH, SZEL-TECH Szeliga Grzegorz, P.W. Metrol Dariusz Dąbkowski, ULTRATECH, ZAKŁADY LOTNICZE Margański & Mysłowski oraz Italian Aerospace Research Centre.

Celem spotkania było dokonanie oceny w zakresie zgodności rezultatów projektu z zapisami umowy, weryfikacja przeprowadzonych prac oraz omówienie planu pracy i celów projektu, które pozostają do osiągnięcia w kolejnym roku realizacji.

Uczestnicy spotkania mieli sposobność zapoznania się z możliwościami badawczymi CIRY. Zwieńczeniem dwudniowego spotkania była wizyta w zakładach firmy TECNAM.

SAT-AM to projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu CLEAN SKY2. W efekcie prowadzonych badań, analiz i wdrożeń rozwijane są nowe technologie wytwarzania konstrukcji lotniczych. Elementy zaprojektowane z użyciem najnowszych technologii poddane będą testom, a następnie wdrożone jako podzespoły kabiny oraz gondoli silnika samolotu M28 (PZL Mielec).

Podziel się wpisem