Przedstawiciele Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa uczestniczyli w trzydniowym spotkaniu konsorcjum projektu NBSOIL, które odbyło się w Austrii w dniach 28-30 września 2023 roku. W związku z realizacją zadań projektowych  wykonano również naloty fotogrametryczne z wykorzystaniem systemów bezzałogowych statków powietrznych nad obszarami demonstracyjnymi wytypowanymi przez przedstawicieli austriackich konsorcjantów.

Projekt NBSOIL (Nature-Based Solutions for Soil Management) to czteroletnie przedsięwzięcie finansowane ze środków UE, którego celem jest stworzenie i przetestowanie ścieżki kształcenia obecnych i przyszłych doradców glebowych. Zakłada wdrożenie holistycznych rozwiązań umożliwiających poprawę stanu gleby poprzez działania oparte na przyrodzie (NBS).

W trakcie wyjazdu pozyskano kilka zestawów danych fotogrametrycznych: RGB, wielospektralne oraz ze skaningu laserowego (LiDAR) dla 7 obszarów w Austrii m.in. St. Martin, Mureck, Kumberg, Absdorf, czy Fels Am Wagram. Pozyskane zestawy danych w przyszłości posłużą do tworzenia opracowań na cele projektu NBSOIL, wśród których znajduje się między innymi baza wiedzy dla doradców glebowych czy zdefiniowanie kompleksowych metod monitoringu gleby, w tym z wykorzystaniem teledetekcji. Wykonanie misji na terenie Austrii było niezbędne  dla realizacji założeń projektowych, ze względu na wytypowanie obszarów demonstracyjnych na terenie tego kraju dla 2 kategorii użytkowania terenu (obszary leśne oraz bioremediacja). W efekcie przeprowadzonych działań udało się pozyskać dane dla każdego z wybranych terenów.

– Misja była bardzo wymagająca, jednak zrealizowaliśmy pierwotne założenia, by pozyskać dane dla każdej kategorii obszarów zdefiniowanej w projekcie NBSOIL. Największym wyzwaniem było pozyskanie danych dla lasów położonych w górskim obszarze austriackiej Styrii. Dzięki temu zdobyliśmy cenne doświadczenie, niezbędne do realizacji prac o zasięgu europejskim, w ramach przyszłych oraz obecnie realizowanych projektów o zasięgu europejskim – mówi Marcin Spiralski, koordynator projektu NBSOIL z ramienia Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Pozyskanie danych było możliwe dzięki współpracy z austriackimi partnerami konsorcjum z Uniwersytetu Przyrodniczego w Wiedniu (BOKU) oraz Styryjskiej Izby Rolniczej (LK Steiermark) oraz firmy Alchemia-Nova.

Po zakończeniu realizacji misji lotniczych, uczestnicy delegacji wzięli udział w spotkaniu konsorcjum projektu NBSOIL. Pierwszego dnia omówione zostały kwestie związane m.in. z polityką i ramami okołoprojektowymi dotyczącymi poszczególnych etapów realizacji tego przedsięwzięcia. Drugiego dnia, uczestnicy spotkania mieli okazję odwiedzić gospodarstwa demonstracyjne, gdzie dzięki sprzyjającym okolicznościom przedstawiciele Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zaprezentowali możliwości wykorzystania systemów bezzałogowych statków powietrznych wraz z sensorami, które wykorzystane zostały w poprzednich dniach do realizacji misji. Prezentacja ta wzbudziła duże zainteresowanie wszystkich obecnych na miejscu uczestników. Ostatniego dnia spotkania projektowego skupiono się natomiast na określeniu harmonogramu przyszłych prac projektowych.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem