W dniach 18-19 listopada 2010 roku w Berlinie, w siedzibie przedstawicielstwa landu Meklemburgia-Pomorze Przednie miało miejsce spotkanie inicjujące międzynarodowy projekt „Baltic.Air.Cargo.Net”.

Organizatorem było kierownictwo projektu – Wismar University oraz grupa badawcza „High Competence Network“ – HCN. W spotkaniu uczestniczyli partycypanci z Estonii, Finlandii, Łotwy, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Białorusi. Uniwersytet w Wismarze reprezentowany był przez dziekana wydziału ekonomii – prof. dr Joachima Winklera, dyrektora projektu prof. dr Gunnara Prause i kierownika projektu Anatola Beiferta. Instytut Lotnictwa reprezentowany był przez prowadzącego temat pana Wojciecha Miksę i pana Bartosza Dziugieła.

Projekt „Baltic.Air.Cargo.Net” zatwierdzony został przez komitet monitorujący programu ITERREG IVB dla regionu morza bałtyckiego dnia 10 czerwca 2010 roku. Zakontraktowana na 36 miesięcy kwota około 3 milionów euro, rozdysponowana pomiędzy partnerów z Niemiec, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Białorusi, przeznaczona będzie na wzmocnienie sektora lotniczego transportu towarów oraz poprawę dostępności logistycznej do obszarów południowej Europy, Rosji oraz Azji środkowej i Chin. Projekt przyczyni się do pojawienia się nowych impulsów rozwoju gospodarki.

W mowie otwierającej profesor Winkler zauważył, iż na wydziale ekonomii uniwersytetu w Wismar logistyka już dawno została zidentyfikowana jako kluczowa dziedzina gospodarki dla Meklemburgii i Pomorza Przedniego i dlatego też uruchomił studia magisterskie o kierunku „Logistyka cyfrowa i zarządzanie” cieszące się dużym zainteresowaniem. Zaznaczył również, iż mogą być one sukcesem w dłuższej perspektywie jedynie wówczas, gdy powodzeniem zakończy się współpraca naukowo-badawcza pomiędzy renomowanymi partnerami z Europy zachodniej i Obszaru Morza Bałtyckiego. Choć tematyka lotniczego transportu towarów poruszana jest po raz pierwszy to liczne projekty przeprowadzone na wydziale ekonomii wskazują, iż jest ona możliwa. „Baltic.Air.Cargo.Net” stanowić będzie dalszy rozwój nauki w zakresie logistyki na Uniwersytecie w Wismar.

Idea projektu wynika z obserwacji, iż pomimo istnienia wielu dobrze rozwiniętych regionalnych portów lotniczych, pozostają one w odizolowaniu od międzynarodowego rynku lotniczych przewozów towarowych, co uniemożliwia ich dalszy rozwój. Dyrektor projektu, profesor Prause stwierdził, iż „Rozwinięte klastry gospodarcze skupione wokół morza bałtyckiego mogą otrzymać nowe impulsy do rozwoju będące rezultatem wspólnej infrastruktury IT oraz nowych koncepcji sieci logistycznych w lotniczym transporcie towarów, takich jak koncepcja latających ciężarówek (Flying Trucks)”. „Ponadto ostatnie incydenty dotyczące prób przesłania niebezpiecznych przesyłek, spowodowały, iż rozwijana długotrwale kwestia bezpieczeństwa w transporcie lotniczym stała się bardzo aktualna” dodał prof. Prause.

Oprócz przedstawicieli partnerów uczestniczących w projekcie głos zabrał także Hans-Christian Stigaard były wice prezes portu lotniczego w Kopenhadze a obecnie konsultant w Unii Europejskiej. Podczas spotkania stało się jasne, że transport lotniczy jest przyszłością branży logistycznej w Europie, jednakże do chwili obecnej, w regionie morza bałtyckiego, poświęcano mu zbyt mało uwagi. W szczególności w odniesieniu do powiązań multimodalnych z transportem naziemnym i śródlądowym. W ramach projektu „Baltic.Air.Cargo.Net” w ciągu trzech lat powstaną nowa koncepcja i model biznesowy, które będą blisko powiązane z trzema innymi, równoległymi projektami: „Scandria”, „EWTC2” oraz „TransBaltic”. Zwłaszcza dla landu Meklemburgii – Pomorza Przedniego dysponującego rozwiniętymi połączeniami logistycznymi w obszarze Bałtyku i do Chin będzie to szansa na pojawienie się nowych perspektyw rozwoju.

Dalsze informacje dotyczące Baltic.Air.Cargo.Net dostępne są na stronie:
www.balticaircargo.net

Kontakt:

Partner wiodący – HS Wismar
Prof. Gunnar Prause, tel: +49 3841 753 297, e-mail: gunnar.prause@hs-wismar.de
Anatoli Beifert, tel: +49 3841 753 634, e-mail: anatoli.beifert@hs-wismar.de .

Instytut Lotnictwa
Wojciech Miksa: +48 846 00 11 wew. 713, e-mail: wojciech.miksa@ilot.edu.pl

Fotografia uczestników wykonana podczas konferencji:

Podziel się wpisem