Uczestnicy spotkania WP6.5 ESPOSA

W dniach 25-26 września 2012r. w Instytucie Lotnictwa odbyło się spotkanie WP6.5 New design and manufacturing approaches for „hot” composite nacelles w ramach projektu ESPOSA. Dotyczyło ono kompozytowych osłon silników turbośmigłowych, które w ramach projektu mają zostać zamontowane na samolotach I-23 w konfiguracji ciągnącej (Ilot) i Orka w konfiguracji pchającej (Piaggio Aero). Największym problemem, który musi zostać rozwiązany w trakcie projektu jest zaprojektowanie osłon tak, aby były odporne na wysoką temperaturę, wytwarzaną w czasie pracy silnika turbinowego. W czasie spotkania zostały podjęte decyzje dotyczące materiałów, z których zostaną wykonane osłony, technologii ich wykonania oraz programu prób materiałowych. W spotkaniu brali udział uczestnicy projektu z Pracowni Kompozytów Instytutu oraz z firm: NLR, MERL, CIRA, Piaggio Aero, EVEKTOR, VZLU, INCAS. W przerwie spotkania zostało zorganizowane zwiedzanie Instytutu. Nasi goście mieli szansę zobaczyć laboratoria CBMK i laboratorium kompozytów.

Podziel się wpisem