W dniach 4-5 października 2016 roku Instytut Lotnictwa gościł młodych naukowców z instytutów badawczych zrzeszonych w Stowarzyszeniu EREA, którzy przyjechali do Instytutu w ramach wydarzenia EREA Young Researchers Event, organizowanego co roku przez Stowarzyszenie dla swoich młodych badaczy.

Tegoroczny YR Event poświęcony był tematyce pisania i oceny wniosków w Programie Ramowym UE Horizon 2020. Wydarzenie miało formę dwudniowego szkolenia pt. How to Write a Competitive Proposal for Horizon 2020? Szkolenie zostało poprowadzone przez doświadczonego w tej tematyce trenera z Irlandii –  Dr. Seana McCarthy’ego.

Pierwszego dnia, po oficjalnym otwarciu i powitaniu gości przez Dyrektora Engineering Design Center, Pawła Stężyckiego, miały miejsce zajęcia teoretyczne, gdzie podczas wykładu młodzi naukowcy zostali zaznajomieni m.in. ze strukturą i terminologią z zakresu H2020, techniką i sposobami oceniania wniosków w ramach programu czy przydatnymi umiejętnościami przy ich pisaniu.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty, poprzedzone prezentacją Krzysztofa Piwka zawierającą praktyczne rady i wskazówki przy pisaniu, jak i ocenę wniosków składanych w ramach programu Horizon 2020.

Podczas części praktycznej, młodzi naukowcy mieli za zadanie przeczytać, a następnie w podziale na czteroosobowe grupy profesjonalnie ocenić autentyczny wniosek H2020 złożony do KE w poprzednim roku.

Warsztaty zakończyły się prezentacją oceny wniosku i ogólną dyskusją na ten temat.

Podziel się wpisem