Pod koniec czerwca 2022 Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa gościł zespoły trzech kół astronautycznych z polskich wyższych uczelni technicznych. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w szeroko rozumianych technologiach kosmicznych oraz zaprezentowanie studentom możliwości Instytutu w pozostałych dziedzinach badawczych i rozwojowych.  

Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele Politechniki Poznańskiej – PUT Rocketlab, Politechniki Warszawskiej – Studenckiego Koła Astronautycznego oraz Politechniki Wrocławskiej – PWr In Space. To między innymi z tych kół astronautycznych wywodzi się część dotychczasowych stażystów i obecnych pracowników Instytutu realizujących projekty kosmiczne.

Spotkanie umożliwiło zaprezentowanie prac i osiągnięć poszczególnych kół oraz zapoznanie studentów z projektami i możliwościami kariery w Instytucie.

Dodatkową atrakcją, przygotowaną dla uczestników wydarzenia, była wycieczka po laboratoriach, która pozwoliła na zapoznanie się z technologiami wykorzystywanymi w Instytucie. Studenci mogli obejrzeć m.in. wyrzutnię WR-2 do wynoszenia rakiet suborbitalnych, jak również jedną z hamowni silników rakietowych.

Uczestnicy spotkania ze strony Instytutu wyrazili chęć głębszej współpracy z kołami naukowymi, w tym również spotkań z szeregiem innych kół rozwijających w Polsce eksperymentalne konstrukcje rakietowe.

Inżynierska ścieżka kariery

Instytut realizuje prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki. Działalność w obszarze technologii kosmicznych jest prowadzona z największymi graczami międzynarodowego rynku, między innymi: ESA, DLR, CNES, JAXA, ONERA, ArianeGroup, ArianeWorks, Avio, Nammo, Thales Alenia Space, Airbus Defence & Space oraz OHB Systems.

Ponadto, Instytut realizuje 23 na 29 projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej w zakresie technologii rakietowych, które trafiły do Polski. Dotyczą one między innymi perspektywicznych nisz takich jak: deorbitacja satelitów, druk 3D, małe rakiety suborbitalne, ekologiczne napędy satelitarne, silniki do realizacji lądowań rakiet nośnych lub napędzania misji eksploracyjnych.

Obecnie w Instytucie uruchomiona została rekrutacja na staże i praktyki – szczegóły pod tym linkiem.

Hermaszewski Moon Camp

Instytut gościł także na spotkaniu laureatów konkursu Moon Camp Challenge 2022 w kategorii EXPLORERS.

Moon Camp to edukacyjny projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i Fundacji Airbus. Zespoły uczniowskie swoje zadanie rozpoczynają od zapoznania się z przykładami naukowych i interdyscyplinarnych eksperymentów, które pozwolą im poznać ekstremalne środowisko kosmiczne.

W kategorii Moon Camp EXPLORERS – misją każdej drużyny było zaprojektowanie trójwymiarowej bazy przy wykorzystaniu narzędzia Autodesk®Tinkercad™. Miała ona być domem dla co najmniej dwóch astronautów, utrzymać ich przy życiu i chronić przed zagrożeniami oraz próżnią panującą w przestrzeni kosmicznej.

Goście Instytutu ze swoim projektem „Hermaszewski Moon Camp” zdobyli pierwsze w swojej kategorii.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem