Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz a KGHM Polska Miedź S.A. | Signing a letter of intent between the Łukasiewicz Research Network - Institute of Aviation and KGHM Polska Miedź S.A.

15 czerwca 2019 roku w Reno, Nevada, USA odbyło się oficjalne podpisanie listu intencyjnego pomiędzy przedstawicielami Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa oraz KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie prac badawczo-rozwojowych polegających na wykorzystaniu bezzałogowych systemów latających do wykonywania zadań związanych z działalnością górniczą.

Poprzez podpisanie listu intencyjnego, strony wyraziły intencję realizacji i wsparcia w przystosowaniu bezzałogowych systemów latających do zadań związanych z monitorowaniem kopalń, wyrobisk i innych obiektów lub przestrzeni, w których prowadzona jest działalność górnicza, ale także w zakresie prac związanych z analizą pozyskanych w ten sposób danych oraz współpracy międzynarodowej w wymienionym wyżej zakresie, w szczególności na terenie stanu Nevada w USA.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa posiada szerokie kompetencje w zakresie zarówno technologii systemów bezzałogowych, jak i teledetekcji. Od kilku lat prowadzone są zaawansowane projekty, m.in. w stanie Nevada, w zakresie lotów autonomicznych bezzałogowych systemów latających.  Wiedza i doświadczenie w zakresie technologii systemów bezzałogowych ma wymiar kompleksowy – inżynierowie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa poprzez współpracę interdyscyplinarnych zespołów są w stanie nie tylko przeprowadzić i zaprogramować loty nad obszarami górniczymi, ale także przeanalizować i zinterpretować pozyskane dane za pomocą zaawansowanych technik teledetekcyjnych.

Wykorzystanie bezzałogowych systemów latających w górnictwie ma wiele zastosowań, m.in. pozwala na kontrolę bezpieczeństwa monitorowanych obszarów.

List intencyjny podpisali: zastępca dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, Sylwester Wyka oraz wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Adam Bugajczuk i dyrektor Centrum Ośrodka Przetwarzania Informacji, KGHM Polska Miedź S.A., Ireneusz Jazownik.

Inicjatorką nawiązania kontaktów i planowanej współpracy między Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa a KGHM Polska Miedź S.A. jest profesor Joanna Cygler, pełnomocnik dyrektora ds., organizacji badań naukowych.

Podpisanie listu intencyjnego odbyło się podczas Polskiego Tygodnia Biznesu i Innowacji w Nevadzie w obecności Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy.

Podziel się wpisem