17 stycznia 2019 Instytut Lotnictwa gościł uczestników seminarium pt. „Rozpoznanie satelitarne dla wojska i sektora cywilnego w Polsce”.  Wydarzenie zorganizował Zespół Badań i Analiz Militarnych (wydawca czasopism „Wojsko i Technika”, „Lotnictwo Aviation International” oraz „Morze”) w związku z zaawansowaniem prac nad Krajowym Programem Kosmicznym i prawdopodobnym rychłym ich ukończeniem w Polskiej Agencji Kosmicznej.

Seminarium było okazją do dyskusji nad powstającym programem, potrzebami Sił Zbrojnych RP, agend rządowych i sektora cywilnego oraz możliwościami przemysłu w jednym z kluczowych obszarów – rozpoznania satelitarnego.

W wydarzeniu ze strony Instytutu Lotnictwa wzięli udział: dyrektor Instytutu Lotnictwa – Paweł Stężycki, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych – Leszek Loroch, dyrektor Centrum Nowych Technologii – Jerzy Żółtak oraz kierownik Zakładu Teledetekcji – Mariusz Kacprzak, który poprowadził panel dotyczący potrzeb administracji publicznej i sektora cywilnego w obszarze rozpoznania satelitarnego oraz wygłosił prezentację w części poświęconej możliwościom przedsiębiorstw w zapewnieniu Polsce skutecznego rozpoznania lotniczego i satelitarnego.

Seminarium zgromadziło łącznie ponad 70 gości w Polski i zagranicy – m.in. przedstawicieli administracji publicznej i wojska z Ministerstwa Obrony Narodowej, Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP i Komisji Obrony Narodowej Senatu RP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departamentu Innowacji MPiT, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Kosmicznej, Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego, Wojskowego Centrum Geograficznego, Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej DGRSZ, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojskowej Akademii Technicznej oraz firm i koncernów: Lockheed Martin, Thales Alenia Space, Leonardo, FP Space, PGZ S.A., Hertz Systems oraz wielu innych.

Podziel się wpisem