24 czerwca 2009 r. w Instytucie Lotnictwa odbyło się seminarium naukowe dotyczące „Użytkowania śmigłowców w aglomeracji miejskiej o wysokiej zabudowie”. Podczas seminarium swoje referaty wygłosili prof. Krzysztof Szumski oraz dr Maciej Kaiser, które zainspirowały zebranych gości do ożywionej dyskusji.
Podczas spotkania poruszano zagadnienia dotyczące: zapewnienia wystarczającej liczby oraz właściwej konfiguracji lądowisk wyniesionych i naziemnych; odpowiedniego ukształtowanie brył budynków, ich zagęszczenia oraz zabudowy dachów, ze względu na nie turbulencję opływów oraz  zagrożeń spowodowanych obecnością stref niebezpiecznych, istniejących przy małych prędkościach lotu. Na koniec spotkania uczestnicy zwiedzili największy w Polsce tunel aerodynamiczny, który znajduje się na terenie Instytutu Lotnictwa.
Podziel się wpisem