Seminarium odbyło się w poniedziałek 2 czerwca 2014 r. w Instytucie Lotnictwa. Wystąpili m.in. finaliści konkursu Inspiration Mars Student Design Contest z Politechniki Wrocławskiej.

Celem prac grupy „Space is More”, w skład której wchodzą studenci Politechniki Wrocławskiej, było stworzenie 50-stronnicowego raportu zawierającego kompletny projekt misji załogowego oblotu Marsa. Analizie poddano dostępny obecnie sprzęt i technologie, mogące być wykorzystane w locie, oraz takie aspekty jak mechanika orbitalna, fizyka słońca, biologia oraz psychologia człowieka. Analiza pozwoliła na zaproponowanie rozwiązań równocześnie prostych oraz korzystnych pod kątem technologicznym i finansowym. Zespół projektowy wykorzystuje oraz rozwija w całkowicie nowym kierunku wizję Wernera von Brauna polegającą na użyciu do celów mieszkalnych pustego zbiornika po ciekłym wodorze, zapewniając załodze nieporównywalnie więcej przestrzeni życiowej niż projekty pozostałych drużyn biorących udział w finale Inspiration Mars Student Competition.

Więcej informacji: Marssociety.org

Podziel się wpisem