21 listopada 2012 w sali A w budynku B Instytutu Lotnictwa odbyło się seminarium na temat konkursu International Research Staff Exchange Scheme organizowanego w ramach 7 Programu Ramowego UE. Udział w konkursie jest szansą dla pracowników ILot zainteresowanych pracą naukowo-badawczą, rozwojem kariery naukowej  oraz współpracą transgraniczną z krajami UE na spełnienie swoich ambicji. Spotkanie poprowadził dr inż. Krzysztof Szafran. Kontakt z organizatorem: tel. wew. 407

Podziel się wpisem