W piątek 3 marca 2017 roku w Instytucie Lotnictwa odbyło się pierwsze seminarium naukowe Klastra Polskie Tunele Aerodynamiczne.

Klaster PTA powstał z inicjatywy trzech ośrodków naukowych – Politechniki Warszawskiej, Instytutu Lotnictwa oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Genezą utworzenia takiej platformy współpracy była potrzeba podniesienia konkurencyjności sektora badań aerodynamicznych w Polsce. Klaster ma na celu ułatwić komunikację i integrację zespołów znajdujących się w nim tuneli aerodynamicznych, zintensyfikować wymianę myśli naukowej oraz informacji pomiędzy naukowcami, umożliwić zespołowe tworzenie innowacyjnych technik, prowadzenie badań oraz wspólne rozwiązywanie problemów technicznych i rynkowych.

Podczas seminarium naukowego Klastra PTA zespoły z zakładów i laboratoriów aerodynamiki Politechniki Warszawskiej, Instytutu Lotnictwa i Wojskowej Akademii Technicznej miały okazję zaprezentować pełne spektrum działań swoich zakładów, ofertę badawczo-naukową oraz dydaktyczną znajdującej się w nich infrastruktury aerodynamicznej, a także zaprezentować swoje osiągnięcia i przedstawić przykłady najistotniejszych, zrealizowanych przez swoje zespoły, projektów badawczo-rozwojowych.

Seminarium było pierwszym z serii spotkań. Następne odbywać się będą cyklicznie co trzy miesiące. Kolejne seminarium odbędzie się w czerwcu na Politechnice Warszawskiej i będzie poświęcone konkretnemu wybranemu zagadnieniu z dziedziny aerodynamiki.

Podziel się wpisem