Seminarium projektu statutowego COMOZ

W dniu 14 listopada 2016 w Zakładzie Teledetekcji odbyło się seminarium podsumowujące dotychczasowe działania w prowadzonym projekcie finansowanym ze środków statutowych „Uruchomienie Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi (COMOZ) z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury, w celu wypracowania metod i procedur przetwarzania danych satelitarnych (m. in. dane obrazowe EUMETSAT, Sentinel, Landsat)”

Seminarium poprowadził kierownik pracy statutowej mgr inż. Karol Rotchimmel. Swoje referaty przedstawili mgr inż. Mariusz Kacprzak i Jan Kotlarz.

Podczas seminarium przedstawiono możliwości wykorzystania Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi (COMOZ) w celu podniesienia poziomu konkurencyjności Zakładu Teledetekcji w polskiej i europejskiej przestrzeni instytutów badawczych. Zaproponowano pilotażowy projekt budowy Systemu Informacji Przestrzennej, który byłby użyteczny dla użytkowników z jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz osób zajmujących się planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska. Proponowany system został zdefiniowany w oparciu o wymagania konkursu Horyzont 2020 ( Earth Observation services for the monitoring of agricultural production in Africa). W ramach prowadzonej pracy statutowej podjęte zostały działania, które mają na celu przygotowanie wniosku projektowego. Przeprowadzenie badań zbieżnych z ogłoszonym tematem konkursu pozwoli na wniesienie wkładu w postaci udokumentowanego doświadczenia we wskazanej dziedzinie.

Wygłoszone referaty:

  • Mariusz Kacprzak: Wykorzystanie półautomatycznej metodyki tworzenia baz bioróżnorodności zaproponowanego w projekcie HESOFF na przykładzie aplikacyjności COMOZ.
  • Jan Kotlarz: Możliwości archiwizacji danych projektu HESOFF przy wykorzystaniu COMOZ.

Seminarium projektu statutowego COMOZ

Podziel się wpisem