03 lutego 2009 roku rozstrzygnięty został konkurs na najlepsze prace wykonane w Instytucie Lotnictwa w 2008 roku.

Do konkursu zgłoszono prace w 2 kategoriach:
•    w kategorii konkursowej A (prace teoretyczne i teoretyczno-doświadczalne),
•    w kategorii konkursowej B (prace aplikacyjne naukowo-badawcze i techniczne).

Komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj – Przewodniczący , prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski, dr inż. Wojciech Potkański, wyłoniła laureatów konkursu i podjęła decyzję o przyznaniu nagród następującym osobom i zespołom:
1. W zakresie prac kategorii konkursowej A:

I nagroda
za pracę pt. „D5.1 Proposals for FRAMEWORK Program R&D topics”. “D5.2 EPATS Roadmap”:
mgr inż. Krzysztof Piwek,
dr inż. Alfred Baron,
mgr inż. Bartosz Dziugieł,
mgr Elżbieta Gasztold,
mgr inż. Anna Gnarowska,
mgr inż. Włodzimierz Gnarowski,
mgr Andrzej Iwaniuk,
Hanna Lorentowicz,
mgr inż. Wojciech Miksa,
inż. Michał Pokorski,
Ewa Puchała,
mgr inż. Wojciech Zdrojewski,

II nagroda
za pracę pt. „Flight Test Easy Extension –Flite 2”:
dr Antoni Niepokólczycki,
dr Franciszek Lenort,

oraz

za pracę pt. „Produkcyjny układ do wykonywania awaryjnych manewrów bezpieczeństwa po awarii napędu śmigłowca”:
dr inż. Jarosław Stanisławski,
prof. dr hab. inż. Kazimierz Szumański,
dr inż. Stanisław Popowski,
mgr inż. Anna Gałach,
dr inż. Piotr Podlasiak,
mgr inż. Jarosław Hajduk,

III nagroda
za pracę pt. „Control of Flow Separation Using Self-Supplying Air-Jet Vortex Generators”:
dr inż. Andrzej Krzysiak.

2. W zakresie prac kategorii konkursowej B:

I nagroda
za pracę pt. „Opracowanie i uruchomienie techniki badań niskocyklicznych sterowanych odkształceniem”:
dr inż. Grzegorz Socha,
inż. Piotr Dąbrowski,

II nagroda
za pracę pt. „Podwozia do samolotu bezpilotowego masie 230 kg  wyposażonego w elektryczne układy chowania, sterowania kołem przednim oraz hamowania kół podwozi głównych”:
dr inż. Rafał Kajka,
mgr inż. Ryszard Harla,
dr inż. Wojciech Kowalski,
dr inż. Maciej Parafiniak,
mgr inż. Zbigniew Skorupka,
mgr inż. Andrzej Tywoniuk,
mgr inż. Paweł  Grygorcewicz,
Grażyna Balcerkiewicz,
Jerzy Pacholski,
Wiesław Lechniak,

III nagroda
za pracę pt. „Badania statyczne i zmęczeniowe elementów obudowy silnika samolotu A400M dla CASA”:
mgr inż. Sebastian Szałkowski,
mgr inż. Marcin Gębski,
mgr inż. Michał Szmidt,
mgr inż. Robert Klewicki,
mgr inż. Mirosław Kozera, Sławomir Prus,
Norbert Wejman, Krzysztof Frączak.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Podziel się wpisem