Rada Naukowa Instytutu Lotnictwa informuje, że w dn. 3 kwietnia 2015 roku wpłynęła recenzja dr. hab. inż. Tomasza Goetzendorfa-Grabowskiego z Politechniki Warszawskiej dotycząca rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Cichockiej pt.: „Badania wpływu efektów giroskopowych na dynamikę lekkiego samolotu z napędem turbinowym”.

Recenzja

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Podziel się wpisem