Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa mają przyjemność poinformować, że ukazała się kolejna książka z serii Biblioteki Naukowej pt. „Źródła energii i napędy hybrydowe w transporcie” autorstwa dr. inż.  Łukasza Czajkowskiego oraz prof. dr. hab. inż. Romana Domańskiego.

Przedstawiona czytelnikowi praca ma pokazać podstawowe sposoby konwersji energii w transporcie, stosowane rozwiązania hybrydowe i zagrożenia ekologiczne wynikające z działalności człowieka, a także wskazać sposoby ich zmniejszenia lub wręcz eliminacji części z nich przez nowoczesne rozwiązania napędów, wprowadzanie procesów akumulacji i nowych źródeł energii.

Celem tego opracowania jest także zasygnalizowanie zagrożeń ekologicznych (globalnych i lokalnych) wynikających z procesów przetwarzania energii, ze szczególnym uwzględnieniem transportu i związanej z nim energetyki, więc problemami powstawania niekorzystnych składników spalin podczas procesów spalania, przetwarzania paliw, bilansem zanieczyszczeń, generowaniem hałasu i pól elektromagnetycznych oraz metodami ich ograniczenia.

W książce przedstawiono nie tylko zagadnienia napędów hybrydowych ale także krótko scharakteryzowano podstawy procesów konwersji energii oraz zagadnienia dotyczące zasobów energetycznych świata i wybrane prognozy rozwoju energetycznego z uwzględnieniem gałęzi transportu.

Książka jest już dostępna w sklepie internetowym wydawnictw.

Podziel się wpisem