Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa przedstawiają pierwszy tom publikacji poświęconej konwersji i akumulacji energii. Autorem opracowania jest profesor Roman Domański, wieloletni wykładowca akademicki, autorytet w dziedzinie termodynamiki, wymiany ciepła, konwersji i akumulacji energii oraz odnawialnych źródeł energii.

Książka dotyczy bardzo istotnej i aktualnej  tematyki konwersji i akumulacji energii, podejmowanej obecnie szeroko na świecie. Problematyka ta rozwija się i nabiera coraz większego znaczenia ze względu na wdrażanie nowych technologii energetycznych oraz stosowanie nowych paliw. Wykorzystania źródeł odnawialnych związane jest z koniecznością zmniejszenia zagrożeń środowiska naturalnego.

Autor w monografii wykorzystał swoje wieloletnie doświadczenie badawcze, dydaktyczne oraz zgromadzoną przez lata wiedzę o procesach konwersji i akumulacji energii. Opracowana monografia stanowi  kompendium współczesnej wiedzy na temat przedstawiony w tytule pracy.

Opracowanie może zainteresować nie tylko osoby bezpośrednio związane z energetyką, ale także środowiska naukowo-badawczego z innych dyscyplin. Jest bowiem swego rodzaju poradnikiem dla badaczy, projektantów i eksploatatorów urządzeń energetycznych.

Książkę można nabyć w sklepie internetowym pod tym linkiem.

Rozszerzeniem książki jest płyta z nagraniem wykładów.

W sprzedaży dostępny jest także komplet: książka + płyta.

Podziel się wpisem