W dniach 27 – 29 marca 2012 Dyrektor Instytutu Lotnictwa prof. nadzw. dr hab. inż.Witold WIŚNIOWSKI przebywał z rewizytą w Narodowym Uniwersytecie Lotniczym w Kijowie. Przyjęty został przez Rektora ds. naukowych prof. Wołodymira CHARCZENKĘ oraz Rektora ds. kontaktów międzynarodowych Irinę ZARUBIŃSKĄ.

W trakcie oficjalnego spotkania przedstawiono strukturę Uniwersytetu, jego kierunki działań i obszary zainteresowań. W salach muzeum zapoznano także dyrektora z historią powstania Uniwersytetu. Podczas rozmów skonkretyzowano kierunki wspólnych działań uczestnictwa w konkursach ogłaszanych przez UE, wspólne projekty naukowo-badawcze, organizację kongresów i konferencji. W trakcie spotkań roboczych z profesorami katedry aerokosmicznej, katedry paliw, katedry ekologii przyjęto konkretne tezy do prowadzenia prac. W rozmowach uczestniczyli profesorowie: W.A. KASIANOW A.I. ZAPOROŻEC, I.V. BOICZENKO, S.W. IGNATOW, S.A. ISZCZENKO, W.N. AZAROW. Zadeklarowano udział w najbliższym kongresie „Bezpieczeństwo Lotnictwa”. Omówiono także sposoby realizacji szkoleń, stażów naukowych, praktyk studenckich, prac doktorskich i habilitacyjnych, została złożona także przez NAU propozycja wymiany elektronicznych zasobów bibliotecznych. Odwiedzono wspólnie laboratoria i pracownie Narodowego Uniwersytetu Lotniczego. Dyrektor Instytutu został zaproszony na seminarium profesorskie, na którym profesorowie przed gronem swoich kolegów przedstawiają rezultaty własnych prac naukowych. W seminariach na prawach słuchaczy mogą uczestniczyć studenci i doktoranci.

Mamy nadzieję, iż po tej wizycie pojawią się kolejne ciekawe wspólne prace naukowe.

 

Dr inż. Krzysztof SZAFRAN

 

Podziel się wpisem