Konferencja jest organizowana w ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Organizatorzy: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Instytut Lotnictwa
Data: czwartek, 13 października 2011 r.
Miejsce: Instytut Lotnictwa, Warszawa, Al. Krakowska 110/114

Celem konferencji jest popularyzacja osiągnięć w obszarze innowacji polskich przedsiębiorstw działających w sektorze lotnictwa. W nawiązaniu do tradycji polskiego lotnictwa konferencja odbędzie się w Warszawie, gdzie w 1926 r. rozpoczął swoją działalność Instytut Badań Technicznych Lotnictwa, obecny Instytut Lotnictwa.

Na konferencji będą zaprezentowane wyniki badań i publikacja Sieci Naukowej MSN i
Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN pt. „Raport o Innowacyjności Sektora Lotniczego w
Polsce”. Wyróżnione zostaną Najbardziej Innowacyjne Firmy Sektora Lotniczego.
Konferencja zostanie poprzedzona otwarciem wystawy „Innowacyjność lotnictwa”.

Konferencja pozwoli na wymianę poglądów na temat innowacyjności sektora lotniczego oraz zaprezentowanie doświadczeń w tym obszarze. W konferencji wezmą udział przedstawiciele zaproszonych Resortów, Wyższych Uczelni, Instytutów Badawczych, Klastrów i Firm.

Biuro organizacyjne:
Justyna Janik
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Sieć Naukowa MSN
Pałac Kultury i Nauki
Pl. Defilad 1
Warszawa
Tel. 22 656 64 29
e-mail: janik@inepan.waw.pl

Po więcej informacji zapraszamy tu: www.innovation-in-aviation.pl

Podziel się wpisem