13 października bieżącego roku odbyła się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie konferencja Raport o Innowacyjności Sektora Lotniczego w Polsce.

Konferencja była zorganizowana w ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Celem konferencji była popularyzacja osiągnięć w obszarze innowacji polskich przedsiębiorstw działających w sektorze lotnictwa. W nawiązaniu do tradycji polskiego lotnictwa konferencja odbyła się w Warszawie, gdzie w 1926 r. rozpoczął swoją działalność Instytut Badań Technicznych Lotnictwa, obecny Instytut Lotnictwa. Na konferencji były zaprezentowane wyniki badań i publikacja Sieci Naukowej MSN i Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN pt. „Raport o Innowacyjności Sektora Lotniczego w Polsce”. Wyróżnione zostały Najbardziej Innowacyjne Firmy Sektora Lotniczego. Konferencja została poprzedzona otwarciem wystawy „Innowacyjność lotnictwa”. Konferencja pozwoliła na wymianę poglądów na temat innowacyjności sektora lotniczego oraz zaprezentowanie doświadczeń w tym obszarze. W konferencji wzięli udział przedstawiciele zaproszonych Resortów, Wyższych Uczelni, Instytutów Badawczych, Klastrów i Firm.

Po więcej informacji zapraszamy tu: www.innovation-in-aviation.pl

Podziel się wpisem