24 listopada 2009 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyło się specjalne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, w którym uczestniczył Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa oraz pracownik naukowy Instytutu, Prezydent Kongresu EUROPEAN KONES Antoni Jankowski. Celem spotkania było uczczenie jubileuszu 90-tych urodzin pierwszego Prezydenta RP na uchodźctwie, Ryszarda Kaczorowskiego oraz 100 rocznicy urodzin Tadeusza Sołtyka.
Podczas spotkania Dyrektor Instytutu Lotnictwa oraz Prezydent Kongresu EUROPEAN KONES wręczyli zaproszenie na 36 edycję KONES Prezydentowi Kaczorowskiemu, a także uczestniczyli w obradach merytorycznych Rady Naukowej.
Podziel się wpisem