Rada Naukowa Instytutu Lotnictwa na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2013 roku pozytywnie zaopiniowała dwa wnioski o przyznanie stypendium doktorskiego dla pracowników Instytutu Lotnictwa.

Stypendium zostało przyznane :
– mgr inż. Katarzynie Grzegorczyk (Uchwała Nr 47/IX/13 z dnia 28 lutego 2013 roku)

– mgr inż. Tomaszowi Goreckiemu (Uchwała Nr 46/IX/13 z dnia 28 lutego 2013 roku)


Podziel się wpisem