Właśnie ukazała się angielska wersja publikacji „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” pod redakcją prof. nadzw. dr hab. inż. Witolda Wiśniowskiego, zainspirowanej Europejskim Forum „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”, które odbyło się w listopadzie 2012 roku. Książka w języku polskim jest dostępna już od kilku miesięcy.
Marketing jest bardzo dynamicznie zmieniającą się dziedziną życia organizacji, także naukowo-badawczej. Pojawiło się wiele nowych myśli, trendow i rozwiązań w sferze marketingu, które wskazują na jego nową rolę. Coraz częściej staje się on domeną całych organizacji a nie tylko wyspecjalizowanych komórek. Nowe narzędzia, nowe potrzeby, konieczność dialogu z odbiorcami, wymagają nieustannej analizy i ewaluacji strategii oraz programow marketingowych. Marketing w instytucjach naukowych i badawczych do tej pory postrzegany nieco po macoszemu, teraz dynamicznie musi nadganiać opoźnienia. Widoczne jest ogromne zainteresowanie tego sektora wykorzystaniem możliwości, jakie niesie marketing dla podniesienia konkurencyjności na rozwijającym się, globalnym rynku.
Autorzy artykułów – pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz praktycy, specjaliści od marketingu, komunikacji społecznej, kreowania marki, promocji w mediach i innych obszarów wiedzy marketingowej przyczynili się do powstania spojnej merytorycznie pracy łączącej dwa obszary marketingu: to jest koncepcji prowadzenia działalności rynkowej przez przedsiębiorstwa ze specyfiką funkcjonowania instytucji oraz podmiotów, w ktorych działalność ogranicza się do sfery badawczej i naukowej. Wiele instytucji naukowych i badawczych znajduje się w trudnym i wciąż trwającym procesie adaptacji do systemu rynkowego.
Bardzo dynamiczny rozwój wiedzy o marketingu powinien im w tym pomagać. Niestety, specyfika usług świadczonych przez instytucje naukowe i badawcze oraz ograniczony krąg ich odbiorców sprawia,  że niełatwo dotrzeć do wiedzy z zakresu marketingu odpowiadającej potrzebom tych podmiotów. Niniejsza publikacja zawiera nie tylko najbardziej aktualne wyniki badań dotyczące marketingu i technik jego stosowania, ale także praktyczne odniesienia do rzeczywistości oraz specyfiki instytucji naukowych i badawczych.

Podziel się wpisem