Instytut Lotnictwa w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2016 roku (środa) o godz. 9:00 w Instytucie Lotnictwa, Warszawa, Al. Krakowska 110/114 w sali konferencyjnej nr 4 w budynku Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych X2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Kaliny na temat: „Wpływ geometrii komory spalania na poziom emisji tlenków azotu silników o zapłonie samoczynnym”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski, Instytut Lotnictwa

Promotor pomocniczy: dr inż. Włodzimierz Balicki, Instytut Lotnictwa

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Idzior, Politechnika Poznańska, prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Kowalski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Praca doktorska wraz z opiniami Recenzentów znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu Lotnictwa, Warszawa, Al. Krakowska 110/114, budynek H2a.

Podziel się wpisem