Pod koniec grudnia 2009 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło decyzję o przyznaniu środków na wykonanie projektu rozwojowego dla konsorcjum naukowo-przemysłowego, reprezentowanego przez Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji. Projekt pod nazwą „Metody badawcze oraz system do badania odporności na zderzenie elementów konstrukcji samolotów i pojazdów lądowych służące ocenie bezpieczeństwa pasażerów” został zgłoszony w ramach 9 konkursu projektów rozwojowych z obszaru obronność i bezpieczeństwo.
W celu realizacji projektu powołano konsorcjum, w skład którego wchodzą: Instytut Lotnictwa (lider), Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu i Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu. Przedmiotem projektu, rozłożonego na lata 2010 – 2011 jest budowa stacjonarnego systemu do badań odporności na uderzenia elementów konstrukcji lotniczych i lądowych środków transportu, ochraniaczy, osłon i innych zabezpieczeń przed uderzeniem. System umożliwi miotanie obiektów z prędkościami poddźwiękowymi oraz naddźwiękowymi z możliwością doboru parametrów energetycznych. Efekty zderzenia będą rejestrowane za pomocą tensometrycznego systemu pomiarowego. Wielokamerowy system wizyjny umożliwi rejestracje przebiegu zderzenia. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również symulacje numeryczne zderzeń obiektów obcych z elementami konstrukcji. Prace nad opracowaniem procedur badawczych oraz nad założeniami do projektu systemu badawczego rozpoczęto już w 2009 roku. Całkowity koszt projektu wynosi 3000000 zł.
Podziel się wpisem