Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa był gospodarzem 12th IFAR Summit 2021 Warsaw, które odbyło się w dniach 18-21 października 2021. Wydarzenie zgromadziło ponad 60 przedstawicieli najważniejszych międzynarodowych organizacji oraz firm lotniczych. Głównym tematem obrad było zrównoważone lotnictwo.

IFAR czyli International Forum for Aviation Research to międzynarodowa organizacja koncentrująca się na kwestiach globalnych na rzecz lotnictwa poprzez wspólne działania i wymianę wiedzy, ekspertów oraz doświadczeń w ramach grup tematycznych. Oprócz promowania wiedzy naukowej i technicznej, IFAR promuje wymianę młodych naukowców.

Coroczne spotkanie organizacji członkowskich IFAR ma na celu podsumowanie działalności organizacji oraz przygotowanie planów na następny rok. 

Tegoroczna konferencja przeprowadzona była w formie spotkania hybrydowego, a wśród zaproszonych gości byli dyrektorzy oraz reprezentanci takich organizacji jak: DLR (Niemcy), NASA (USA), NRC (Kanada), TsAGI (Rosja), NLR (Niderlandy), CIRA (Włochy), Technical University Vienna (Austria), ONERA (Francja), JAXA (Japonia), CAE (Chiny) oraz VZLU (Czechy).

Zrównoważone lotnictwo – temat przewodni IFAR 2021

Tematem przewodnim 12th IFAR Summit 2021 Warsaw było zrównoważone lotnictwo w aspekcie ekonomicznym.

Podczas spotkania przeprowadzona została debata pomiędzy uczestnikami a zaproszonymi panelistami z Airbus Helicopters, Politechniki Warszawskiej, General Electric Company Polska oraz NLR. Debata moderowana była przez dyrektora Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, dr. inż. Pawła Stężyckiego.

– Wygląda na to, że cele związane ze zrównoważonym lotnictwem postawione przez społeczność międzynarodową, a wyrażone poprzez liczne regulacje na szczeblach rządowych i międzynarodowych są niezwykle ambitne. Jedyną drogą umożliwiającą spełnienie tych oczekiwań jest szeroko rozumiana współpraca instytucji badawczych oraz przemysłu przy wsparciu rządowym tam, gdzie jest to możliwe, np. przy rozwoju podstawowych technologii na niższych poziomach TRL. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że bez wsparcia instytucji rządowych i międzynarodowych nie będzie to możliwe ze względu na wysokie koszty innowacji ale również potrzebę wprowadzenia szybkich usprawnień oraz regulacji ustawowych i prawnych – podsumował dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Spotkanie obejmowało także część warsztatową, podczas której odbywały się debaty uczestników przy stolikach tematycznych. Podczas jednego z warsztatów przedstawiono m.in. pułapki przy wdrażaniu nowych technologii w aspekcie działalności instytutów badawczych.

– Wynik tego warsztatu stanowi rozszerzenie konkluzji z IFAR Café z 10. IFAR Summit dotyczącego miejskiej mobilności powietrznej i może stanowić wkład do wypracowania wspólnego stanowiska IFAR dotyczącego zrównoważonego lotnictwa – mówi dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa, dr inż. Mikołaj Jarkowski.

Wnioski z warszawskiego szczytu zostaną opublikowane przez IFAR na stronie internetowej organizacji: https://www.ifar.aero/.

12th IFAR Summit 2021 Warsaw było połączone z jubileuszem Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, który obchodzi w tym roku swoje 95-lecie.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem