Kierownik Działu Technologii Kosmicznych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa, dr inż. Adam Okniński, został wybrany na członka korespondenta Międzynarodowej Akademii Astronautyki (International Academy of Astronautics – IAA) z siedzibą w Paryżu. To prestiżowe wyróżnienie dla przedstawiciela Sieci Badawczej Łukasiewicz to również szansa dla Instytutu na wzmocnienie jego roli w procesie kształtowania sektora kosmicznego na świecie.

IAA skupia światowych ekspertów w dziedzinie astronautyki, którzy zajmują się najnowszymi zagadnieniami w badaniach kosmicznych, w tym w zakresie pozamilitarnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz eksploracji Układu Słonecznego.

Członkowie organizacji biorą udział w otwartych posiedzeniach komisji oraz komitetach programowych konferencji IAA. Są skupieni także w około 40 grupach roboczych zaangażowanych w przygotowanie i przegląd badań kosmicznych Akademii. Swoją działalność naukową prowadzą w ramach trzydziestu sympozjów IAA oraz poprzez publikację artykułów w jednym z najbardziej renomowanych na świecie czasopism w dziedzinie astronautyki: Acta Astronautica.

Dr inż. Adam Okniński będzie uczestniczył w IAA w pracach sekcji drugiej ‘Nauki inżynieryjne’.

Członkiem rzeczywistym Międzynarodowej Akademii Astronautycznej jest również drugi przedstawiciel Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, który od 1996 r. bierze udział w pracach pierwszej sekcji „Nauki podstawowe”.

Przedstawicielami Polski w IAA są także: profesor Zbigniew Kłos i profesor Janusz Zieliński z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

O Międzynarodowej Akademii Astronautyki

Międzynarodowa Akademia Astronautyki (IAA) została założona w Sztokholmie 16 sierpnia 1960 roku. Pierwszym prezesem organizacji był dr Theodore von Karman, światowej sławy ekspert w dziedzinie technologii rakietowych.

IAA jest niezależną organizacją pozarządową uznaną przez ONZ w 1996 roku. Członkowie IAA pochodzą z 88 krajów całego świata.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem